Dán kính chống nắng

Phim cách nhiệt 3M chống UV400%